Pásky a príslušenstvo do popisovačov Canon - Sekvenčné číslovania - tlač automatických číselných rád 1-9999 alebo 0001-9999

Farbiace pásky, štítkové pásky a príslušenstvo do popisovačov bužírok M-1PRO V a M-1STD III a všetky staršie verzie týchto modelov.

Žiadna položka