Profesionálne štítkovače - S pamäťou - 9 (maximálne720 znakov)