LabelWriter etikety - Účel použitia - označovanie drobného tovaru ako šperky, okuliare, ceruzky, perá atď