Tlačiarne papierových štítkov - Účel použitia - Súbory a zakladače