Mechanické pásky - Účel použitia - chemické skladovanie