Mechanické štítkovače - Počet riadkov na štítku - 1