Permanentné TZE-S pásky - Účel použitia - bezpečnostné označenie majetku