Permanentné TZE-S pásky - Účel použitia - Sledovanie majetku