Rhino priemyselné štítky - Účel použitia - elektrochemické značenie napr. dielcov