Rhino priemyselné štítky - Účel použitia - štítky s čiarovým kódom