Šablónové pásky STE - Účel použitia - elektrochemické značenie napr. dielcov

Šablónové pásky sú kompatibilné s tlačiarňami Brother P-touch a ich použitie je vhodné najme v priemysle a logistike.