Všetky tlačiarne a štítkovače - LCD displej - 14 znakov, 2 riadky