XTL pásky - Účel použitia - elektrochemické značenie napr. dielcov