Rhino priemyselné štítky - Účel použitia - káble a na ostré ohyby a valcovité povrchy