Domáce štítkovače - Veľkosť displeja - 16 znakov x 1 riadok