Všetky tlačiarne a štítkovače - Hostitelské USB - Podporuje len skenery čiarového kódu